[Flex] Hãy dùng Parsley trước khi đến với Cairngorm 3 …

Đến thời điểm hiện tại, Flex 3.x và Cairngorm 2.2 vẫn là những gì tôi sử dụng hàng ngày để làm việc. Ngoài ra còn có một số project dựa trên PureMVC vẫn còn giai đoạn bảo trì … Có thể nói là tôi đã trở thành một tín đồ của MVC đúng nghĩa và mỗi khi bắt đầu 1 project, hoặc PureMVC, hoặc Cairngorm vẫn là những lựa chọn duy nhất . Mọi việc bắt đầu thay đổi khi Adobe cho ra đời phiên bản Cairngorm 3 – mà theo những gì tôi review thì Cairngorm 3 không phải là MVC. Điều đáng nói là Cairngorm 3 dường như không phải là 1 framework hoạt động độc lập. Nó được thiết kế để sử dụng chung với Parsley, SpringActionScript … vốn là những framework theo mô hình IoC (Inversion of Control).

Tôi không bàn đến IoC nhiều, hơn nữa nó cũng không mới – nhất là đối với những người làm Java. Có vẻ Flex đang càng này tiệm cận với Java nhiều hơn khi có quá nhiều thứ của Java lần lượt xuất hiện ở Flex – như Flex Unit Test chẳng hạn.

Parsley là gì ?

Parsley là một framework dành cho các ứng dụng Flash/Flex/RIA . Có thể nói hệ thống document của Parsley là rất tốt và đầy đủ. Có lẽ tôi sẽ thử ứng dụng framework Parley này cho ứng dụng tiếp theo …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s